วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)

วันที่ 8- 9 มีนาคม 2557 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ