วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดร

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เดินทางศึกษาดูงาน ณ สวนเจริญพันธ์ แหล่งเรียนรู้อาหารพื้นบ้าน ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอนายูง