วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมค่ายพัฒนาชุมชนบ้านหนองจาน

วันที่ 28-29 มกราคม 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด และ สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษา กศน.พัฒนาชุมชนบ้านหนองจาน ณ บัานหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี