วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กศน.ตำบลโพธฺ์ศรีสำราญร่วมกับ กศน.ตำบลโนนสะอาด จัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสะอาด เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2557 โดยมีนายสายัญ  รัตนวงษา นายกเทศบาลตำบลโนนสะอาด มาเป็นประธาน ในงานวันเด็กแห่งชาติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น