วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2563 คณะครู กศน.อำเภอโนนสะอาดร่วมทำบุญกฐินอำเภอ ณ วัดบ้านป่าไม้ หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563


สอบปลายภาคเรียนที่1/2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเนียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ณ สนามที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ใน 21 ต.ค.2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด

                                       


วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญได้ร่วมทำบุญมหากฐิน ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านกุดดอกคำ ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี