วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30-31ก.ค.2563 ณ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ


วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  คณะครู กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดกิจกรรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เทอม 1/63

ณ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี