วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 คณะครูและบุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอโนนสะอาดร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ไร่อ้อยเกมส์

ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี