วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วม โครงการอบรมหลักสูตร​จิตอาสา รุ่นที่ 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ณ โซน 3 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี