วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.พร้อมพบปะเครือข่าย ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมงานบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำทีมโดย ผอ.ธนากร หาญกุล ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.พร้อมพบปะเครือข่ายวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน สำหรับนักศึกษา กศน. และ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด