วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรน้ำพริกกากหมู วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ บ้านกุดดอกคำ

ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรน้ำพริกกากหมู วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี