วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

 การแข่งขันทักษะวิชาการ กศน.จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค.2564

ณ โซน 3 กศน.ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

 โครงการค่ายทักษะวิชาการ ประจำภาคเรียนที่2/2563 ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค.2564

ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)วิชาการทำสลัดโรล วันที่ 6 มกราคม 2564

ณ บ้านเสาเล้า หมู่ 10 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)วิชาการทำสลัดโรล วันที่ 5 มกราคม 2564

ณ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี