วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)วิชาการทำสลัดโรล วันที่ 6 มกราคม 2564

ณ บ้านเสาเล้า หมู่ 10 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น