วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)วิชาการทำสลัดโรล วันที่ 5 มกราคม 2564

ณ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น