วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรการทำน้ำพริกเพื่อการค้า ณ บ้านกุดดอกคำ หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

     


 

       

 


 

          

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/64   แจ้งรายละเอียดการเรียน กศน. แจกใบลงทะเบียนรายบุคคล แนะนำช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เเนะนำเรื่องการทำโครงงาน  แจ้งการวัดและประเมินผล นัดหมายการมาเรียน และร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภาคเรียน


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน ณ บ้านเสาเล้า หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน ณ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน ณ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน ณ บ้านโคกผักชี หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ และบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชมพรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี