วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/64   แจ้งรายละเอียดการเรียน กศน. แจกใบลงทะเบียนรายบุคคล แนะนำช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เเนะนำเรื่องการทำโครงงาน  แจ้งการวัดและประเมินผล นัดหมายการมาเรียน และร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภาคเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น