วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 กศนอำเภอโนนสะอาดจัดสอบปลายภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy

วันที่  ๔-๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy โดยให้ความรู้ตามหลักสูตร ๙ โมดูล ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด