วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 กศนอำเภอโนนสะอาดจัดสอบปลายภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น