วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

วันที่ 24 เมษายน  2563  นายวรินทร์  วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เดินทางลงพื้นที่ กศน. อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  เพื่อตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส 1-2 พร้อมรับฟังความต้องการ และปัญหาต่าง ๆ ของ คณะครู กศน. เพื่อนำไปหาแนวทางพัฒนา และปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ลงพื้นตรวจเยี่ยม สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน. ตำบล ดึงดูดความสนใจ และเอื้อต่อการเรียนรู้  ตามตัวชี้วัด กศน. ตำบลต้นแบบ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563  ของ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีและตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าหมี่-ขิด บ้านโพธิ์ชัยหมู่ 3 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
#กศน.อุดรธานี เร็ว แรง ทะลุสู่อนาคต Udonthani ONIE Fast and Furious #