วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันปิยะมหาราช ปี 57

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญเสริมสิริมงคล

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำโดย ท่าน ผอ.กศน.อำเภอโนนสะอาดท่านดร.ธนากร  หาญกุล ร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสิริมงคล ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๗ ของนักศึกษา ปวช.กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๗  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาการบัญชี กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ทำการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโคพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี