วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรน้ำพริกกากหมู วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น