วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน สำหรับนักศึกษา กศน. และ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น