วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญได้ร่วมทำบุญมหากฐิน ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านกุดดอกคำ ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น