วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563


สอบปลายภาคเรียนที่1/2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเนียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี










ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น