วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2563 คณะครู กศน.อำเภอโนนสะอาดร่วมทำบุญกฐินอำเภอ ณ วัดบ้านป่าไม้ หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น