วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครวันที่ 3-4 มิถุนายน 2557 คณะครู บุคลากร  กศน. อำเภอโนนสะอาดศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น