วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 วันที่ 29 พ.ค.2563 จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านแสงอรุณ หมู่ 7 ต.โพธฺิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด

จ.อุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น