วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 โครงการค่ายฝึกอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2563 ณ ฟารฒตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านนาคำ ตำบลห้วยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น