วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 โครงการค่ายอาสายุวะกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เลขที่รุ่น    5301/อด.166

 กศน.อำเภอโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านม่วงดง 

ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น