วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญจัดกิจกรรมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/63 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น