วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556  กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น