วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวามหาราชา

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 อำเภอโนนสะอาด จัดราชพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด                          คณะครู กศน.อำเภอโนนสะอาดถ่ายรูปก่อนเข้าร่วมงาน
 ดร.ธนากร  หาญกุล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอโนนสะอาด นำคณะครูกศน.อำเภอโนนสะอาด
วางพานพุ่ม  เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น