วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องหงษ์-มังกร 1 โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น