วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น