วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา กศน.และประชาชน ตำบลโคกกลาง ร่วมกิจกรรมโครงการดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น