วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กศน.อำเภอโนนสะอาดร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายในโครงการ สร้างผืนป่าคืนธรรมชาติสู่ชุมชนตำบลโนนสะอาด


โครงการ สร้างผืนป่าคืนธรรมชาติสู่ชุมชนตำบลโนนสะอาด ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านม่วงเฒ่า หมู่๔  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี พื้นที่๕๐ ไร่  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น