วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมรู้และเข้าใจภูมิคุ้มกันภัยโรคเอดส์
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสะอาด อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เรื่องรู้และเข้าใจภูมิคุ้มกันภัยโรคเอดส์ ณ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น