วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรชคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2
ระหว่งวันที่ 2-3 กันยายน 2557
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาดเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรชคอร์รัปชั่น ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล อุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น