วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๗ ของนักศึกษาหลักสูตรื้นฐาน (ประถม ม.ต้น และม.ปลาย)

วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๗  นักศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน (ประถม ม. ต้น และม. ปลาย) กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ทำการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญอำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น